Tlen aktywny nadwęglan sodu 1,5H2O2 otoczkowany 1 kg

11,79 zł
Brutto

Nadwęglan sodu 1,5H2O2 otoczkowany 1 kg tlen aktywny

Ostatnie sztuki w magazynie

Nadwęglan sodu 1,5H2O2 otoczkowany

1 kg

Stanlab

Numer WE: 239-707-6
Numer CAS: 15630-89-4

Najlepiej zużyć przed: 22.10.2022

Do użytku profesjonalnego, zawodowego.

Uwaga
Niebezpieczeństwo

H272 Może intensyfikować pożar, utleniacz
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić
P220 Trzymać z dala od materiałów zapalnych
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy
P401 Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze nie przekraczającej 40 st. C

tlenaktywny1kg
2 Przedmioty
chat Komentarze (0)
Wczytywanie...