Chlorek wapnia bezwodny techniczny posiada szeroki zakres zastosowań, w przemyśle budowlanym, chemicznym i rolniczym, ale też w innych dziedzinach.

Chlorek wapnia jest jednym z typowych odczynników, wykorzystywanym do produkcji różnych związków wapnia. Jest też często stosowany jako środek odwadniający przy produkcji innych środków chemicznych. Jako przykład można podać destylację azeotropową, gdzie jego obecność może umożliwić przełamanie azeotropowej kompozycji do postaci bezwodnego alkoholu i acetonitrylu.

Podobnie dzieje się w procesie suszenia, gdzie chlorodwufluorometan pozwala na stosowanie go jako czynnika chłodniczego i przygotowanie nadkrytycznego dwutlenku węgla (CO2) dla różnych zastosowań. Suszenie mieszaniny glikolu dipropylenowego i monopropylenowego pozwala również na rozdzielenie ich na dwa produkty przez destylację. W przygotowaniu etylu przez estryfikację, suszenie mieszaniny reakcyjnej z CaCl2 znacznie zwiększa wydajność.

Wiele produktów reakcji chemicznych może być wykonanych z dodatkiem chlorku wapnia, takich jak ulepszona guma ksantanowa, farby drukarskie do haftu, tusze kaligraficzne czy dezodoranty. Chlorek wapnia może być również używany do produkcji niektórych substancji chemicznych takich jak chlorek glinu, stabilizacji dwutlenku chloru, tworząc chlorek cyjanurowy, w niskiej temperaturze do suszenia ceramiki przez wosk tracony. Może być stosowany do koagulacji lateksu i w produkcji wyrobów gumowych. W produkcji papieru, zapewnia sztuczną twardość wody, która zwiększa wytrzymałość fałdujących nośników.

W przemyśle stalowym jest to dodatek do granulowanej rudy dla wielkich pieców oraz jest używany w celu ograniczenia alkaliczności. Oczyszczalnie ścieków mogą go wykorzystywać do wytrącania fluorków, boranów i fosforanów, oraz usuwania cząstek organicznych ze ścieków przemysłu papierniczego. Może też wytrącić emulsję w odpadach olejowych oraz usunąć krzemiany i różne cząstki stałe przez zagęszczanie kłaczków utworzonych przez koagulanty.

Chlorek wapnia jest również używany w różnych operacjach metalurgicznych, takich jak oczyszczanie gazów spalinowych, jako dodatek do zwiększenia reakcji wapienno-siarkowej, oraz do przetwarzania w wysokiej temperaturze węgla lub innych paliw. Jest też stosowany do odzyskiwania ciepła ze spalin lub do oszczędzania energii w produkcji chlorku winylu.

Jak widać chlorek wapnia jest substancją o wielu zastosowaniach. W następnej części artykułu skupimy się na jego zastosowaniu w przemyśle budowlanym i drogowym.

Ładownie...